22-08-2017
Na een lekkere periode van vakantie is het langzaam weer de tijd om 'de draad' weer op te pakken. Dit houdt voor de KFA in dat de repetities komende week weer gaan beginnen. Voor het fanfare orkest...
13-07-2017
Zowel ons Drum- & Percussiekorps als ons fanfare orkest zijn deze week begonnen aan de vakantie. Eind augustus beginnen de repetities weer in ons repetitielokaal de Brandpoort. Bestuur, dirigent...
15-06-2017
  Op zondag 25 juni zal de Koninklijke Fanfare Aloysiana in samenwerking met buurtvereniging 'A gen bruk' een Zomerconcert organiseren. Het concert zal plaatsvinden op het plein bij de...
11-05-2017
Van 10 tot en met 23 mei 2017 vindt de jaarlijkse clubkasactie van de Rabobank plaats, waarmee rekeninghouders van de Rabobank kunnen stemmen op onze Koninklijke Fanfare Aloysiana om geld in te...
21-03-2017
Op zondag 19 maart jl nam Lisanne Bemelmans namens onze vereniging deel aan de Limburgse Kampioenschappen Solistenconcours. In de voorronde eerder dit jaar kreeg zij met een score van 86 punten een...
13-03-2017
Op zaterdag 25 maart aanstaande zal het fanfareorkest deelnemen aan het concert georganiseerd wordt door het koor New Sound. Het koor New Sound houdt het concert onder het motto: Let the sun shine...
08-02-2017
Op zondag 5 februari jl. hebben twee leden van het Drum- & Percussiekorps deelgenomen aan het solistenconcours van de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen (LBT). Het Solistenconcours werd gehouden...
07-01-2017
Gezien de extreme weersomstandigheden en de voorspelde verslechtering qua weer voor vanavond is besloten om het concert vanavond te annuleren. Als bestuur kunnen wij de veiligheid van onze leden en...

Pagina's

Abonneren op