Nieuws overzicht

In memoriam... Hans Voncken

05-07-2023 - Op maandag 19 juni kwam ons erelid Hans Voncken onverwacht te overlijden. Hans zou dit jaar zijn 40 jarig jubileum bij onze vereniging vieren en we kennen hem allemaal als erelid van de fanfare en bestuurslid van de Cent Amis. In deze functies heeft hij zich altijd ingespannen om de KFA mee te organ... Lees meer