Generale repetitie Drum- & Percussiekorps

Het is inmiddels bijna 4 jaar geleden dat onze drumband in 2012 zowel Limburgs als Nederlands Kampioen werd in de 4e divisie. Inmiddels is er veel veranderd. De belangrijkste verandering is misschien wel dat zij de overstap gemaakt hebben van de traditionele drumband marsen naar melodische muziekwerken. Een naamsverandering kon dan ook niet achterblijven. Onder de nieuwe naam, Drum- & Percussiekorps Aloysiana, zullen zij op zondag 13 november deelnemen aan het bondsconcours van de Limburgse Bond voor Tambourkorpsen (LBT).

Onze instructeur en leden zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met die voorbereidingen voor de concoursdeelname. Zoals gebruikelijk hoort daar een generale repetitie bij. Deze generale repetitie zal aanstaande zondag 30 oktober plaatsvinden in Bocholtz bij de Drumband van Fanfare St. Cecilia. Het programma begint om 14.30 uur in de Harmoniezaal in Bocholtz (Dr. Nolensstraat 5A Bocholtz).

De komende weken zullen wij u via onze website alsook via Facebook verder op de hoogte houden van de concoursvoorbereidingen van ons Drum- & Percussiekorps.