Vakantie voorbij, de repetities beginnen weer

Na een lekkere periode van vakantie is het langzaam weer de tijd om 'de draad' weer op te pakken.

Dit houdt voor de KFA in dat de repetities komende week weer gaan beginnen. Voor het fanfare orkest begint de repetitie komende vrijdag (25 augustus).

Ons Drum- & Percussiekorps zal komende dinsdag (29 augustus) beginnen met de repetities.