In memoriam: Harry Adriaens

Vrijdag bereikte ons het droevige bericht dat onze voormalige voorzitter Harry Adriaens op woensdag 15 oktober 2014 op 85-jarige leeftijd is overleden.

Als vereniging zijn wij dankbaar voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid, alsmede de wijze waarop hij onze vereniging gedurende zijn 17-jarig voorzitterschap op de kaart heeft gezet.

Op dinsdag 21 oktober 2014 hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van de Heilige Petrus en Paulus te Schaesberg afscheid van hem genomen.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur, dirigenten, instructeur en leden van de Koninklijke Fanfare Aloysiana