Bestuurswissel

Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 augustus 2020 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden.

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door:

  • Nico Bemelmans
  • Guido Debets
  • Jan Grouls (secretaris)
  • Mieke Grouls
  • Hans Haenen
  • Joop Lemmens
  • Marjon Hulst
  • Piet Siemensma (penningmeester)