08-02-2017
Op zondag 5 februari jl. hebben twee leden van het Drum- & Percussiekorps deelgenomen aan het solistenconcours van de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen (LBT). Het Solistenconcours werd gehouden...
Abonneren op